Reserves 972 21 84 05
fb
Política de Protecció de Dades

Les dades personals recaptades a través de la web www.argada.com o del nostre correu electrònic argada@argada.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de L'Argadà, que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a L'Argadà implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.

El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una sol·licitud per escrit a la següent direcció:

L'ARGADÀ
Av. Ramon Folch, 7 · 17001 (Girona)
Argadà, SL · Av. Ramon Folch, 7 · 17001 (Girona) · Tel 00 34 972 21 84 05 · restaurant@argada.com      iglesiesassociats